ماژول رسانه
  • 5170
  • 1020 مرتبه
  • 11/10/1400

آویز دست گردنی تریکال

آویز دست گردنی تریکال

این محصول در جهت محفاظت و حمایت از ناحیه ساعد و مچ دست استفاده می شود.و در مواقع ضرب دیدگی شدید، شکستگی و کنترل وزن گچ استفاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر از این محصول می توانید به قسمت دسته بندی محصولات مراجعه کنید.