ماژول رسانه
  • 5174
  • 57 مرتبه
  • 04/08/1401

سایز بندی و فری سایز در کنارهم!

سایز بندی و فری سایز در کنارهم!

کالا های باند تنیس آلبو، فتق بند دو طرفه و یک طرفه و همچنین پد کشکک زانو از این پس به صورت فری سایز هم تولید می شود . 

برای توضیحات بیشتر درباره کالاها به قسمت دسته بندی محصولات مراجعه فرمایید.